Statsskuldväxlar är en sorts värdepapper, ett diskonteringsinstrument, som centralbanken köper eller säljer för att minska eller öka penningmängden på marknaden.

Om centralbanken säljer Statsskuldväxlar försvinner pengar från marknaden. Pengarna som kommer in via försäljningen förstörs av centralbanken.

Om centralbanken köper statsskuldväxlar kommer nya pengar in på marknaden eftersom statsskuldväxlarna köps för nytryckta pengar. På detta sätt kan centralbanken bl.a. motverka inflation.

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.