Låt oss börja med ordet ekonomi. Det har sitt ursprung från grekiskan och betyder ungefär "att hushålla med knappa resurser". Företagsekonomi beskrivs därför vanligen i litteraturen som "läran om hur ett företag, genom att effektivt utnyttja och hushålla med begränsade resurser, skapar ett värde som företaget kan få ersättning för".

Det finns fler sätt att beskriva företagsekonomi på och här är ett exempel på detta. "Företagsekonomi handlar om företagets drift och att det ligger till grund för företagsledningens beslut i olika frågor".

Hur som helst är företagsekonomi ett mycket omfattande kunskapsområde och består av en mängd delområden som alla har betydelse för ett företags ekonomi. Vanliga ämnen som ingår i företagsekonomi är marknadsföring, försäljning, organisation, redovisning, produktionsstyrning, inköp, strategi, personaladministration, ekonomiska styrmedel, företagsvärdering med flera.

Det mesta som finns på expowera ingår naturligtvis i ämnet företagsekonomi. Vi har fått önskemål om att utveckla det lite mer efter den struktur som används då man läser ämnet "företagsekonomi" på gymnasiet eller högskolan. Att lägga till en del kunskap om bakomliggande teorier och förhållanden. Som exempel på detta kan vi ta hur utbud och efterfrågan skapas och hur de påverkar varandra och skapar jämvikt, vad priselasticitet är, köpbeteende hos konsumenter, reklamens påverkan, olika marknadstyper, konkurrens, finansiell kontroll, organisationsformer. Vi ska göra vårt bästa och försöka förklara det på ett enkelt sätt.

Studerar du en grundkurs i företagsekonomi kan en förenklad innehållsförteckning (en struktur) se ut så här:

 • Företaget som en del i samhället
  (olika marknadssystem, olika intressenter, lagstiftning, juridiska former, kollektivavtal, spelregler)
   
 • Företagsekonomins grunder
  (affärsidé, starta och driva, administrera, organisation, företagets ekonomi, marknaden, planera och kontrollera)
   
 • Företagets produktion av varor och tjänster
  (kostnads- och intäktsanalys, resultatplanering, kalkylering, produktionsstyrning, varuhandel, tjänsteproduktion)
   
 • Företaget och marknaden
  (marknadsföring, reklam, försäljning, marknadsplanering, marknadsundersökning, marknadslagstiftning, internationell marknadsföring, distribution)
   
 • Företagets inköp
  (handel mellan företag, välja leverantör, relationer och nätverk)
   
 • Företagets redovisning och ekonomiska styrning
  (redovisningssystem, bokföring, bokslut, betalningsströmmar, finansiell analys, nyckeltal)

 • Företagets ledning
  (styrning, strategi och mål, informationssystem, organisation och personal, ledarskap)

Ibland brukar man kasta om ordningen på punkt tre och fyra, d.v.s. titta på marknaden innan man studerar företagets produktion av varor och tjänster.

Du hittar redan idag mycket av kunskapen som beskrivits i strukturen ovan på expowera. Inte i den ordningen men tittar du i innehållsförteckningen kommer du att finna det mesta.

Under denna huvudrubrik kommer vi alltså att utveckla vissa delar. Vi gör det inte efter en viss struktur utan du får själv kombinera det med den kunskap som finns beskrivet i övriga huvudområden.

Läs mer om:

Mikroekonomi och makroekonomi
Marknadsekonomi
Efterfrågan och utbud på varor och tjänster
Priselasticitet
Distribution, från producent till konsument
Extern och intern redovisning