IMPORTERA

Börja importera

Det är mycket att tänka på om du funderar på att börja importera varor från länder utanför EU. Här är fem viktiga punkter att börja med.
  

Räkna ut tull och avgifter

När du importerar en vara till Sverige behöver du betala tull och andra avgifter.
  

Betala tull och andra avgifter

När du importerar en vara till Sverige behöver du betala tull och andra avgifter.
  

Deklarera varor vid import

Du måste alltid deklarera varor som du importerar med en importdeklaration där du talar om vilken vara du importerar, vilken tullavgift du ska betala och om varan omfattas av restriktioner.
  

Importera för särskild användning eller förädling

Vissa varor kan du importera med nedsatt tull eller helt tullfritt, till exempel varor som du reparerar eller bearbetar, utställningsvaror eller varor som du ska använda till särskilda ändamål.
  

Frihandel vid import

Du som importerar en vara till Sverige kan många gånger få tullfrihet eller tullnedsättning på din vara tack vare de frihandelsavtal, ensidiga förmånsarrangemang och tullunionsavtal som EU har slutit med många länder.
 

Tullfria varor

Du kan få tullfrihet på vissa varor på grund av att särskilda omständigheter när du importerar dem.
 

Varor med importrestriktioner

Det finns restriktioner för att importera vissa varor.
  

Vanliga importvaror

Vissa varor importeras mer än andra varor, till exempel ekologiska produkter, kläder, skor, kosttillskott och livsmedel.
  

Immaterialrätt

Den som äger ett varumärke, en upphovsrätt, en mönsterrätt eller ett patent äger den immateriella rätten till sin produkt. Om någon annan börjar tillverka och sälja likadana eller liknande produkter bryter det företaget mot immaterialrätten.
  

Produktsäkerhet

De produkter som släpps ut på EU:s marknad ska vara säkra att använda. Här kan du läsa om vilka särskilda regler som gäller för produktsäkerhet.
  

Importera varor från ett annat EU-land

Det är i princip fri rörlighet för varor mellan EU:s medlemsländer. Det innebär att du inte behöver tulldeklarera varor som du köper från ett annat land inom EU. Vissa undantag finns.

 

EXPORTERA

Börja exportera

Det är mycket att tänka på om du funderar på att börja exportera varor till länder utanför EU. Här är fyra viktiga punkter att börja med.
 

Deklarera varor vid export

När du ska exportera en vara behöver du alltid först deklarera den till Tullverket. Det gör du med en exportdeklaration som du lämnar själv eller med hjälp av ett ombud.
 

Exportera för bearbetning eller reparation

Du kan tillfälligt exportera en vara, låta bearbeta eller reparera den i ett annat land och sedan återimportera varan. Det kallas passiv förädling.
 

Varor med exportrestriktioner

För vissa varor finns det särskilda regler och bestämmelser som du behöver ta hänsyn till då du ska exportera, så kallade exportrestriktioner.
 

Frihandel vid export

Du som exporterar en vara kan många gånger få tullfrihet eller tullnedsättning på din vara tack vare de frihandelsavtal, ensidiga förmånsarrangemang och tullunionsavtal som EU har slutit med många länder.
 

Sälja varor till ett annat EU-land

Det är i princip fri rörlighet för varor mellan länderna i EU. Du behöver alltså inte lämna någon exportdeklaration när du säljer en vara till ett land inom EU.