Begreppet Bolåneskydd är en typ av försäkring för bostadslån i det fallet arbetsoförmåga, arbetslöshet vilket resulterar i att den summa som du har valt att försäkra dig för kommer att betalas ut av banken för att klara av kostnaderna för bolånet. En begränsning kan vara till exempel maximal ålder på 65 år. Livskydd skyddar ekonomin i det fall tecknaren avlider vilket resulterar i att försäkringen löser ut hela eller delar av lånet. En begränsning kan till exempel vara maximal ålder på 75 år.

Exempel på villkor för att få skyddet kan vara en ålder mellan 18 - 60 år, folkbokförd i landet, banken som ger lånet försäkrar också, vara fullt arbetsför, ej sjukskriven osv. Kostnadsbilden varierar men en exempelkostnad 2011 är 100 SEK/år.

Läs mer om:
Privatekonomi

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.