Lönedumpning, låglönedumpning (eller social dumpning) är en term som används för att beskriva en situation på arbetsmarknaden som leder fram till att lönenivåerna sänks. Denna situation uppstår främst när arbetsgivare önskar minska kostnaden för löner, genom att på plats anlita billigare arbetskraft (ofta utländsk arbetskraft), eller genom att flytta produktion från ett område till ett annat med lägre lönenivåer (se låglöneländer). På så vis sparar arbetsgivaren pengar och potentiellt ökar sin vinst. Konsekvenserna av utvecklingen kan innebära att regeringar och stater genomdriver policys som inom landet försämrar arbetsförhållanden (löner, arbetstid, utbildning med mera) och den allmänna sociala standarden för att minska arbetets kostnad, och på så vis förhoppningsvis behålla företagsverksamheter inom landet.

Från fackföreningshåll har synpunkter kring social dumpning framförts mot EU:s tjänstedirektiv, som de menar leder till lönedumpning på den Europeiska unionens inre marknad.

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.